MOJ S.O.S.

SERVIS HITNOG POZIVA U POMOĆ STARIH, BOLESNIH I NEMOĆNIH OSOBA KOJE ŽIVE SAME

Junior security ima dvadesetogodišnje iskustvo u radu sa personalnim tasterima za S.O.S. i po našoj statistici najčešće situacije u kojima je spasao živote osoba koje žive same su : srčani i moždani udari, pad i lom kuka ili ključne kosti, padovi u kupatilu, strujni udar, visoka temperatura, uklještenje kičmenih nerava. To su situacije kada osoba koja je doživela traumu ne može da se pomeri a prva pomoć je neophodna u što kraćem vremenskom periodu.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, postajemo svesni šta nam donosi život sa Covid-19 virusom.
Osim neprestane opasnosti da se zarazimo, otkrivamo sve veće poteškoće u organizaciji brige o starijim članovima porodice (kućne izolacije, višednevne zabrane kretanja, nemogućnost gradskog, međugradskog i međudržavnog saobraćaja, neadekvatna zdravstvena zaštita hroničnih bolesnika…)
Sve je veća briga kako ćemo u budućnosti brinuti o nemoćnim članovima porodice koji žive sami.

Za brzu pomoć našim starim, nemoćnim ili bolesnim dragim osobama razvili smo osnovni tehnološki sistem “MOJ S.O.S.”. Ova usluga omogućava da korisnik pomoću uređaja sa panik tasterom, pritiskom na dugme upućuje hitan poziv u pomoć. Dežurni operater 24/7 monitoring centra Junior Security, momentalno dobija alarmno stanje.
Službeno lice istog trenutka reaguje po vašem protokolu i obaveštava zadatim redom npr.: vas lično, odabranog lekara, najbližeg komšiju, najbližeg rođaka, privatnu kliniku, hitnu pomoć, policiju…

Uređaj može biti postavljen na pristupačnom mestu u stambenom prostoru ili se može nositi oko vrata, u džepu, torbi.

Šta obuhvata usluga MOJ S.O.S.

 • Ustupamo Vam panik taster sa trakom koji štićena osoba može nositi oko vrata.
 • Ustupamo Vam isprogramiranu baznu stanicu sa našom SIM karticom koja omogućava komunikaciju sa našim monitoring centrom, a koju možete sami aktivirati uključivanjem u struju. To znači da nije potreban dolazak naših servisera na lice mesta, čime izbegavate plaćanje izlaska i radova na terenu.
 • 24/7 usluga monitoringa – ukoliko štićena osoba pritisne panik taster, operater monitoring centra momentalno obaveštava kontakt osobe po protokolu koji ste vi odredili.
 • Ugovorna obaveza na neodređeno vreme a minimum godinu dana.

Kako postati korisnik usluge MOJ S.O.S.

 • Popunite Vaše podatke klikom na ovaj LINK
 • Nakon popunjavanja formulara prijavljujete se za uslugu MOJ S.O.S.
 • Na kućnu adresu ćemo vam dostaviti panik taster, isprogramiranu baznu stanicu i korisnički ugovor
 • Vršenje usluge počinje nakon što nam dostavite potpisan korisnički ugovor

Opšte funkcije i karakteristike pouzdanog personalnog uređaja:

 • Izuzetno lako i jednostavno rukovanje
 • Slanje SOS signala pritiskom na taster
 • Dugotrajna litijum – jonska baterija uređaja
 • Uređaj radi i do 12 sati po nestanku struje
 • Uređaj ima zaštitu od slučajnog aktiviranja
 • Unutar stambene zgrade komunikacija uređaja je 2 sprata iznad i ispod stana u kome je bazna stanica jer je komunikacija obezbeđena radio vezom koja na otvorenom ima domet od 1.300 m
 • Domet uređaja u kućama je do 150m oko kuće
 • Uređaj ima IP54 zaštitu, otporan je na udar, prodor prašine i prskanje vode – nije otporan na potapanje u vodu

Šta dobijamo uslugom MOJ S.O.S.?

 • Poziv za pomoć drage osobe dobijamo momentalno
 • Pomoć se obezbeđuje na najbrži mogući način
 • Stari i bolesni zadržavaju svoju nezavisnost i autonomiju
 • Osobe koje žive same dobijaju dodatnu sigurnost i samopouzdanje
 • Osnovni sistem MOJ S.O.S. je moguće nadograditi tako da se uređaj aktivira i preko senzora dima ili vode, senzorima pokreta – dužeg perioda bez pokreta, vezom sa magnetnom bravom koja se otključava pri pritisku na panik taster…
 • Sigurnost da će osoba o kojoj se staramo dobiti pomoć i kada smo odsutni
 • Život sa manje stresa, bez griže savesti i mirniji san

PRETPLATA ZA USLUGU MOJ S.O.S.

Cena usluge MOJ S.O.S. iznosi 30.000,00 din + PDV godišnje.


Tel: +381 (0)23 236 634 Mob: +381 (0)60 60 20 502

www.juniorsecurity.co.rs office@juniorsecurity.co.rs