Junior Agrar

Junior Agrar logo

Junior Security posle 30 godina rada na polju sigurnosnih sistema i telekomunikacija ima novi izazov, a to je poljoprivreda.

Poljoprivreda je oblast u kojoj nas sve više angažuju partnerske firme i fizička lica kojima je poljoprivreda osnovna delatnost. Uz našu pomoć i napredna tehnička rešenja koja kreiramo, uspešno im implementiramo sisteme iz oblasti primene senzora, robota, veštačke inteligencije i telekomunikacije u poljoprivrednoj proizvodnji.

Na njivama i gazdinstvima pružamo usluge zaštitnog tretiranja biljaka iz vazduha i sa zemlje najsavremenijim robotima i bespilotnim letelicama uz ekspertski nadzor i praćenje.

Junior Agrar Dron priskanje

Za naše partnere razvili smo niz usluga:

 • Vršimo mapiranje poljoprivrednih parcela,
 • Dijagnostiku zdravstvenog stanja biljaka,
 • Ekspertsku analizu zemljišta i useva.

Uspostavili smo sistem digitalnog praćenja promena stanja zemljšta u realnom vremenu. 

Uspostavili smo 24/7 monitoring centar parcela naših partnera uz pomoć obučenih dispečera.

Usvojili smo protokol akcija i distribuciju aktuelnih podataka stanja kvaliteta useva iz zemljišta, iz našeg monitoring centra ka klijentima.

Pomoću senzora moguće je detektovati u realnom vremenu:

 • Vlagu, temperaturu, PH vrednost i električnu provodljivost zemljišta
 • Vlagu na površini lista
 • Temperuru, pritisak i vlažnost vazduha
 • Intenzitet svetlosti
 • UV indeks
 • Merenja zračenja sunca na površini zemljišta
 • Brzinu i smer vetra
 • Količinu padavina na sat

U mogućnosti smo da putem uređaja za GPS praćenje kontrolišemo:

 • Tačnu lokaciju poljoprivredne mašine
 • Status rada poljoprivredne mašine (traktor se vozi po njivi ili je ore)
 • Tačnu brzinu poljoprivredne mašine
 • Nivo goriva u rezervoaru sa opcijom obaveštavanje klijenata kada se uoči istakanje goriva putem 24/7 monitoring centra i dežurnih dispečera
 • Vreme rada poljoprivredne mašine
 • Zaštitimo od krađe poljoprivredne mašine

Uspostavili smo tehničke sisteme i protokole da sa udaljenje lokacije pokrećemo:

 • Pumpe za zalivanje
 • Zalivni sistem (pivot ili ranger)
 • Uređaje za rasterivanje životinja 
 • Provetravanje staklenika
 • Zatvaranje staklenika pred vremenske nepogode
 • Klimatizaciju udaljenih objekata
 • Posmatranje lokacija putem IP kamera sa 4G komunikatorima preko mobilne mreže i njihovo 24/7 snimanje na serverima
 • Uređaje za hranjenje životinja

Naše ekipe i licencirani piloti na terenu uz pomoć bespilotnih letelica vrše:

 • Tretiranje poljoprivrednih useva iz vazduha tečnim preparatima
 • Mapiranje poljoprivrednih parcela u okviru GPS koordinata i nadmorske visine. Izrađujemo navigacione mape poljoprivrednih parcela u 3D koordinativnom sistemu.
 • Izrađujemo specijalne mape za samohodne poljoprivredne mašine
 • Snimanje iz vazduha sa 5 spektralnih kamera indekse vegetacije – GNDVI; LCI; NDRE; NDVI; OSAVI