GPS stvarna potreba ili tehnološki hir?

satelit

Savremeni život u eri digitalno-tehičke revolucije donosi konstantnu ponudu najrazličitijih tehničkih inovacija. Proizvođači nas ubeđuju kako nam je baš njihovo tehničko rešenje neophodno, a na kraju se ispostavi da to nije potreba već pomodarstvo ili hir koji nas više usporava nego što nam olakšava život.

Jedan od termina savremene tehnologije sve češće nam se nameće – GPS.

Šta je u stvari GPS !?

GPS je skraćenica termina Globalni Pozicioni Sistem (engl. Global Positioning System).

I dalje je nejasno !?

Detaljnije, GPS je trenutno jedini potpuno funkcionalan globalni satelitski navigacioni sistem koji se sastoji od 24 satelita raspoređenih u orbiti Zemlje, koji šalju radio signal na površinu Zemlje. GPS prijemnici (uređaji) na osnovu ovih radio signala mogu da odrede svoju tačnu poziciju – nadmorsku visinu, geografsku širinu i geografsku dužinu – na bilo kom mestu na planeti danju i noću, pri svim vremenskim uslovima. I još nešto, GPS uopšte nije mlad, počeo je da se razvija šezdesetih godina prošlog veka razvojem navigacionog Transit sateliskog sistema.

Još uvek je delimično nejasno, kakvu korist pojedinac ima od toga !?
GPS ima veliku primenu kao globalni servis u raznim oblastima, u komercijalnim i naučnim svrhama: navigacija na moru, zemlji i u vazduhu, mapiranju zemljišta, pravljenju karata, određivanju tačnog vremena, otkrivanju zemljotresa i slično.

Super, ali još uvek nije jasno čemu GPS služi pojedinačnom korisniku, npr. meni lično?!
Postoje razne vrste GPS uređaja, a samim tim različite su im namene. Najhumanija upotreba GPS sistema je pomoć osobama sa posebnim potrebama, dementnim osobama, hroničnim bolesnicima i deci. Pomoću personalnih GPS uređaja uvek možemo znati gde se nalazi nemoćna osoba o kojoj se staramo i o kojoj brinemo. Takođe, preko GPS uređaja osoba o kojoj se brinemo može nam poslati poziv u pomoć upotrebom panik tastera. Ogroman je broj slučajeva u kojima su GPS uređaji spasili živote ljudi. Na primer panik taster hroničnog bolesnika u isto vreme može da: uputi poziv za pomoć medicinskoj ustanovi i staratelju, otključa ulazna vrata i dojavi tačan položaj bespomoćne osobe. Manje humana, ali dosta važna upotreba GPS sistema je za zaštitu i kontrolu pokretne imovine pojedinca. GPS uređaji se proizvode za praćenje: kućnih ljubimaca, motocikala, automobila, lakih i teških teretnih vozila, građevinskih radnih i poljoprivrednih mašina, plovnih objekata, kontejnera za prevoz robe, pošljki velike vGo4GPS grafikonrednosti…

U kontaktu sa administratorima jednog od najeminentnijeih GPS servisa u Srbiji Go4GPS, došli smo do grafikona analize ušteda njihovih poslovnih korisnika na bazi 12 meseci korišćenja njihovog GPS pretplatničkog servisa. I sami se uverite da su uštede u okviru smanjenja postojećih troškova pravnih lica više nego impresivni.

Tražili smo da nam opišu situacije u kojima njihov GPS servis donosi najviše koristi pretplatnicima. Ovo su primeri:

ŠTA DA RADIM, OVO VOZILO JAKO PUNO TROŠI…

Ugrađivanjem vlastite sonde za merenje nivoa goriva sa GPS uređajem, sistem funkcioniše sa bilo kojim tipom vozila. Dijagram koji precizno prikazuje stanje nivoa goriva u rezervoaru omogućuje praćenje potrošnje goriva. Svako dopunjavanje ili pražnjenje je uočljivo, a na mapi se prikazuje položaj vozila u datom trenutku. Stanje goriva se prikazuje i u putnom izveštaju.

SIGURNO SAM BAŠ TU PARKIRAO…

Praćenje i nadzor se upotpunjuju sa funkcijama obezbeđenja. GPS uređaj omogućuje direktni poziv i slanje SMS poruke vlasniku vozila u slučaju uzbune ili kretanja vozila bez datog kontakta.

ŠEFE DANAS NIJE BILO TURE…

Nema “privatnih tura” koje prolaze neprimećeno. Svako kretanje se beleži i lako se kasnije može pregledati. Na karti se prikazuje potpuna putanja vozila u izabranom danu, zajedno sa svim tačkama gde je vozilo zaustavljano. Stanje “poslovno – privatna ruta” koje vozač napravi, pojavljuje se u putnom izveštaju i rešava mnoge dileme.

PAZIM NA VOZILO, KAO DA JE MOJE…

Troškovi održavanja vozila su mnogo veći ako se vozilo upotrebljava neprimereno. Kontrola brzine kretanja preko dijagrama brzine, zajedno sa prikazom tačnog položaja vozila u izabranom trenutku, omogućuje kontrolu načina upotreba vozila. Prosečna brzina, maksimalna brzina i ostali bitni podaci, upisuju se u putni izveštaj.

IDEMO U PROVOD, NIKO NEĆE ZNATI…

Neiskusni vozači često izazivaju saobraćajne nesreće u želji za dokazivanjem. Pravovremena intervencija je moguća samo uz adekvatan nadzor. GPS usluga omogućava kontinuirani nadzor trenutnog stanja, kao i retroaktivni prikaz svih događaja.

ZAPAO SAM U GUZVU, NEMA ŠANSE DA STIGNEM…

Veoma se jednostavno može utvrditi trenutni položaj i stanje traženog vozila ili službenog telefona. Go4GPS servis omogućava Istovremeni nadzor velikog broja GPS uređaja (preko 100) i grupno kreiranje putnih izveštaja.

I na kraju da zaključimo, GPS nije tehnička novotarija savremenog doba, već razvijeni sistem koji je stariji od većine nas koji čitamo ovaj tekst. GPS je našao primenu u nauci, javnom servisu, kod velikih kompanija i poslovnih sistema, ali i u svakodnevnom životu pojedinca. GPS uređaji nisu skupi, tri puta su jeftiniji od smart telefona koje svi imamo. Takođe, pretplata usluge servera za praćenje GPS uređaja je tri puta jeftinija od pretplate za kablovsku televiziju. Kada uzmemo u obzir da GPS spašava živote i čuva imovinu, možemo zaključiti da je Globalni Pozicioni Sistem – GPS potreba savremenog čoveka, a ne jedan u nizu hirova tehnološko-digitalne revolucije.