Evidencija radnog vremena

Opcija evidencije radnog vremena omogućava vam da imate kompletan uvid I administraciju o radnom vremenu vaših zaposlenih.

Sistem evidencije radnog vremena može doneti velike uštede svakom preduzeću i uneti red u poslovanje jer je ručno računanje radnog vremena zamenjeno automatskim, povećana je radna disciplina, povećana je produktivnost i smanjeno kašnjenje i izostajanje sa posla a poslodavac i zaposleni imaju jasan uvid u izveštaj o prisutnosti na poslu.

Legenda

OSTVARITE DODATNE PRIHODE POVEĆANJEM PRODUKTIVNOSTI I RADNE DISCIPLINE ZAPOSLENIH

Sistem evidencije radnog vremena može napraviti velike uštede svakom preduzeću i uneti red u poslovanje. Zaposleni putem kodiranih kartica, priveska ili otiska prsta na terminalu evidentiraju svaki svoj odlazak i dolazak koji beleži sistemski softver. Softver obrađuje sve podatke i omogućava kreiranje izveštaja.

PREDNOSTI
KARAKTERISTIKE SOFTVERA
IZVEŠTAJI
TERMINALI I DODATNA OPREMA
PRODAJA I DISTRIBUCIJA:

marketing@juniorsecurity.co.rs
+381 (0)23 236 634
+381 (0)60 60 20 502