Evidencija radnog vremena

evidencija radnog vremena
OSTVARITE DODATNE PRIHODE POVEĆANJEM PRODUKTIVNOSTI I RADNE DISCIPLINE ZAPOSLENIH

Sistem evidencije radnog vremena može napraviti velike uštede svakom preduzeću i uneti red u poslovanje. Zaposleni putem kodiranih kartica, priveska ili otiska prsta na terminalu evidentiraju svaki svoj odlazak i dolazak koji beleži sistemski softver. Softver obrađuje sve podatke i omogućava kreiranje izveštaja.

PREDNOSTI
 • laka i brza instalacija, softversko podešavanje
 • jasan uvid u vreme provedeno na poslu
 • automatsko računanje ostvarenog radnog vremena
 • povećanje radne discipline
 • povećanja produktivno
KARAKTERISTIKE SOFTVERA
 • podešavanja su napravljeno na najjednostavniji način
 • uputstvo na jasan i slikovit način opisuje način upotrebe
 • početak evidencija i praćenje 10 minuta nakon instalacije
 • softverska baza MySQL server / najbolji opensource database server na svetu
 • veličini baze podataka je neograničena
IZVEŠTAJI
 • izveštaj za svakog zaposlenog
 • izradu izveštaja u sažetoj ili detaljnoj formi za bilo koji period
 • izrada izveštaja za jednog ili za grupu zaposlenih
 • štampanje izveštaja ili arhiviranje u pdf, excel, rtf ili drugom formatu
 • izrada dosijea zaposlenih sa osnovnim podacima / radno mesto, adresa, telefon, slika…
TERMINALI I DODATNA OPREMA
 • minimalnu konfiguraciju sistema / jedan računar i jedan terminal
 • softver je univerzalan i kompatibilan sa raznim vrstama terminala
 • osim raznih modela terminala u ponudi imamo i veliki izbor prateće opreme (beskontaktne kartice, IButton ključeve, elektronske brave, kodirane priveske…)
PRODAJA I DISTRIBUCIJA:

marketing@juniorsecurity.co.rs
+381 (0)23 236 634
+381 (0)60 60 20 502