Daljinska kontrola

Vlasnik ste staklene bašte i godinama niste otputovali na zasluženi godišnji odmor?

Nadzor, evidencija merenja i automatsko upravljanje

Povećajte količinu i kvalitet prinosa, smanjite troškove proizvodnje, štedite vodu, rastvor, struju, smanjite broj radnih sati, smanjte uticaj ljudskog faktora na vašu proizvodnju (zalio, nije zalio, zaboravio, … ) itd.

Ambijetalna merenja i merenja u zemlji i supstratu

• temperature
• vlažnosti
• pH vrednosti
• EC vrednosti
• brzine i pravca vetra
• količina padavina
• radijacije
• nivoa vode u rezervoaru

Uređaji za regulisanje

• navodnjavanja
• grejanja
• hlađenja
• provetravanja
• doziranja

Regulacija, odnosno promena zadatih parametara za automatski rad sistema menja se lokalno sa računara ili udaljeno putem Internet pristupa sistemu.

Legenda