Alarmni sistem

Vi gajite, drugi Vam oberu? Obezbedite plodove svoga rada

Alarmni sistemi Junior Security predstavljaju jednostavno i efikasno rešenje kojim ćete lako upravljati. Za vrlo kratko vreme, pravilnim korišćenjem alarmnog sistema, ono će postati deo vašeg svakodnevnog života.

Svi alarmni sistemi koje instalira Junior security imaju mogućnost proširenja i integracije sa našim Monitoring centrom. Korišćenjem daljinske kontrole za nadzor, evidenciju merenja i automatsko upravljanje povećajte količinu i kvalitet prinosa, smanjite troškove proizvodnje, uštedite vodu, rastvor, struju, smanjite broj radnih sati, smanjte uticaj ljudskog faktora na vašu proizvodnju (zalio, nije zalio, zaboravio… ) itd.

Junior Security daljinska kontrola (remote control) omogućava vam ambijentalna merenja, merenja u zemlji i supstratu sledećih parametara: temperature, vlažnosti, pH vrednosti, EC vrednosti, brzine i pravca vetra, količinu padavina, radijacije i nivoa vode u rezervoaru. Uređajima za regulisanje možete manipulisati akcijama navodnjavanja, grejanja, hlađenja, provetravanja i doziranja. Regulacija, odnosno promena zadatih parametara za automatski rad sistema menja se lokalno sa računara ili udaljeno putem internet pristupa sistemu.

Vaš rezervoar možete kontrolisati putem ekrana “pametnog telefona” ili tableta.

IR

Legenda