Rezervoari

Osigurajte bezbednost Vašeg rezervoara

Da bi rezervoar zaštitili od provalne krađe potrebno je ugraditi alarmni sistem.

Alarmni sistem je jednostavno i efikasno rešenje kojim ćete lako upravljati. Za vrlo kratko vreme pravilno korišćenje alarmnog sistema postaje deo Vašeg svakodnevnog života. Svi alarmni sistemi koje instalira Junior security imaju mogućnost komunikacije sa monitoring centrom.

Dodavanjem sonde omogućena je kontrola nivoa tečnosti u rezervoaru.

Kontrolišite rezervoar u svakom momentu na ekranu svog smartphone-a ili tableta.

Legenda