Elektro mreže

Alarmni sistem i daljinska kontrola elektro mreže

Alarmni sistemi Junior Security predstavljaju jednostavno i efikasno rešenje kojim ćete lako upravljati. Za vrlo kratko vreme, pravilnim korišćenjem alarmnog sistema, ono će postati deo vašeg svakodnevnog života.

Svi alarmni sistemi koje instalira Junior security imaju mogućnost proširenja i integracije sa našim Monitoring centrom. Alarmni sistem za trafo stanice izrađen je od specijalne industrijske elektronike koja je otporna na niske i visoke temperature ( od -300C do +800C ) i na elektromagnetna zračenja. Ovaj sistem omogućava kontrolu temperature u trafostanici, kontrolu temperature trafo ulja i prisutnost faza. Dodatkom protivpožarnih senzora ostvaruje se i protivpožarna zaštita.

Za kontrolu elektro mreže možete koristiti i “pametni telefon” ili tablet.

Legenda