Daljinski nadzor

Daljinski nadzor ispravnosti i komunikacija putnika sa dispečerskim centrom

Ukoliko želite da u svakom momentu budete sigurni u ispravnost lifta predlažemo vam ugradnju komunikatora. Nadzor ispravnosti lifta vrši Junior Security monitoring centar i u slučaju neispravnosti obaveštava servisera. Ukoliko dođe do zaustavljanja lifta između spratova moguća je i komunikacija dispečera sa putnicima u liftu kako bi se izbegla panika.

Legenda