Cisterne

Go4GPS sistem za satelitsko praćenje GPS uređaja

Go4GPS sistem za satelitsko praćenje GPS uređaja je najsavremeniji servis pomoću koga u svakom momentu na vašem kompjuteru, tabletu ili “pametnom telefonu” možete videti gde se nalazi vozilo koje pratite kao i istorijat kretanja do 90 dana unazad.

Ugrađivanjem sonde omogućeno je praćenje potrošnje goriva (dopunjavanje i pražnjenje rezervoara) dok ugrađivanjem sonde povezane sa GPS uređajem možete vršiti daljinski nadzor goriva u cisterni. Na izveštaju se vidi svako kretanje vozila, dok na mapi vidite putanju i tačke zadržavanja, dijagram brzine I sl. Istovremeno se može nadzirati veliki broj vozila.

Go4GPS sistem ima mogućnost komunikacije sa monitoring centrom iz kojeg se obaveštava vlasnik vozila u slučaju da je vozilo prekoračilo limitiranu brzinu, da se aktivirao auto alarm ili da se vozilo kreće bez datog kontakta (odnosi ga pauk).

Pratite svoje cisterne u svakom momentu na ekranu svog PC-a, smartphone-a ili tableta.

Legenda