SUPERHELP – Briga o starim i nemoćnim osobama

superhelp

SuperHelp je nova linija usluga koju smo pokrenuli radi prevencije fatalnih ishoda kod starih i nemoćnih osoba. Do ovakvih ishoda najčešće dolazi kada osoba sa lošijom zdravstvenom istorijom živi sama i u slučaju kada nešto pođe po zlu, nije u stanju da pozove hitnu pomoć ili nekog bližnjeg. U ovakvim situacijama najvažnija je pravovremena reakcija.
Najčešće insistiraju da nastave život samostalno kako se ne bi nametali drugima, govoreći da “mogu same”, iako u velikom broju slučajeva to nije tačno.

Kako bi nemoćnim osobama dali šansu da nastave život samostalno, a opet imati “na oku” njihovo kretanje, potrebno je preduzeti određene tehničke mere. Neophodno je da se osobi obezbedi mogućnost momentalnog poziva u pomoć, a u određenim slučajevima potrebna je i prevencija od katastrofalnih situacija kao što su požari i poplave.

Stoga smo kreirali nekoliko rešenja, u zavisnosti od potreba korisnika:

SuperHelp BASIC:

Osnovni paket usluga. U pitanju je “Panik” daljinska komanda. Na korišćenje se dobija elektronski uređaj u obliku priveska sa panik tasterom. Uređaj je povezan sa Junior Security Monitoring centrom. Pritiskom na taster se aktivira alarmno stanje u Monitoring centru, nakon čega će dežurni operater postupiti po unapred utvrđenom protokolu. Protokol se utvrđuje sa korisnikom usluge, a može biti pozivanje kontakt osobe, hitne službe ili obe. Sistem je u potpunosti prilagođen upotrebi starim i nemoćnim osobama.

SuperHelp MOVE:

Basic paket sa dodatnim senzorom pokreta – pored “Panik” daljinske komande, u prostoriju kroz koju osoba mora da se kreće (toalet, kuhinja, hodnik itd.) instalira se senzor pokreta. Senzor detektuje svaki pokret* kroz prostoriju i proverava učestalost kretanja štićene osobe. Kada kretanje izostaje duže od 12 sati, dežurni operater će postupiti po unapred utvrđenom protokolu.
Na korišćenje se dobija “Panik” daljinska komanda i jedan senzor pokreta.

*Sistem razlikuje kućne ljubimce od ljudi.

SuperHelp DOOR:

Basic paket sa dodatnim magnetnim senzorom vrata – uz “Panik” daljinsku komandu na korišćenje se dobija magnetni senzor vrata. Kao i “MOVE”, služi kao dodatna provera kretanja štićene osobe.
Senzor se instalira na vrata sobe, toaleta, ili čak frižidera. Detektuje svako otvaranje/zatvaranje vrata. Ukoliko otvaranje/zatvaranje izostaje duže od 12 sati, dežurni operater će postupiti po unapred utvrđenom protokolu.
Na korišćenje se dobija “Panik” daljinska komanda i jedan magnetni senzor vrata.

SuperHelp FIRE:

Basic paket sa dodatnim senzorom poplave ili požara – istraživanja govore da su stare i nemoćne osobe češći izazivači požara i poplava u svom domu. Protivpožarni senzori se ugrađuju u blizini grejnih tela, a senzori poplave se postavljaju u kupatilu, odnosno kuhinji. U slučaju požara ili poplave dežurni operater će odreagovati po utvrđenom protokolu.
Na korišćenje se dobija “Panik” daljinska komanda i jedan od dva ponuđena senzora.

Ponuđeni paketi se dobijaju uz ugovor na godinu dana, po ceni od:

BASIC – 2880,00 din/mesečno
MOVE – 3600,00 din/mesečno
DOOR – 3600,00 din/mesečno
FIRE – 3600,00 din/mesečno

Kontakt:

+381 (0) 60 60 20 502

+381 (0) 60 70 13 330

marketing@juniorsecurity.co.rs