Daljinska kontrola

Vlasnik ste staklene bašte i godinama niste otputovali na zasluženi godišnji odmor?

Korišćenjem daljinske kontrole za nadzor, evidenciju merenja i automatsko upravljanje povećajte količinu i kvalitet prinosa, smanjite troškove proizvodnje, uštedite vodu, rastvor, struju, smanjite broj radnih sati, smanjte uticaj ljudskog faktora na vašu proizvodnju (zalio, nije zalio, zaboravio… ) itd. Junior Security daljinska kontrola (remote control) omogućava vam ambijentalna merenja, merenja u zemlji i supstratu sledećih parametara: temperature, vlažnosti, pH vrednosti, EC vrednosti, brzine i pravca vetra, količinu padavina, radijacije i nivoa vode u rezervoaru. Uređajima za regulisanje možete manipulisati akcijama navodnjavanja, grejanja, hlađenja, provetravanja i doziranja.

Regulacija, odnosno promena zadatih parametara za automatski rad sistema menja se lokalno sa računara ili udaljeno putem internet pristupa sistemu.

Legenda