Kontrola pristupa

Kontrola pristupa funkcioniše po principu ograničavanja pristupa i protoka ljudi u skladu sa stepenom ugroženosti objekta. Ona vrši još jednu bitnu funkciju – identifikaciju korisnika prilikom kretanja te čuvanje podataka o personalu, tačkama i vremenima pristupa. Kontrola pristupa se uobičajeno koristi za prolaz gde se iz oblasti manje bezbedonosne ugroženosti prelazi u oblast višeg stepena zaštite.

Identifikacija se vrši očitavanjem kartice ili taga kod jednostavnijih sistema zaštite. Sistemi kontrole pristupa novije generacije koriste biometrijske čitače koji odobravaju pristup na osnovu otiska prsta ili dlana, skeniraju oko i prepoznaju lica.

Svaka kvalitetnija kontrola pristupa se danas bez većih problema može integrisati sa drugim sistemima obezbeđenja. U svojoj bazi podataka takav sistem može čuvati veliki broj događaja koji se mogu povezati sa događajima u drugim sistemima. Na primer, očitavanje kartice unutar sistema za kontrolu pristupa može se povezati sa video klipom iz sistema video nadzora ili sa alarmnim događajem iz alarmnog sistema.

Legenda