Super Guard 3

Osigurajte bezbednost Vašeg kontejnera za stanovanje

Super Guard 3 je alarmni sistem za industrijske korisnike koji se sastoji od alarmne centrale, 3 senzora pokreta, tastature i unutrašnje sirene.

Ovaj alarmni sistem možete IZNAJMITI I na taj način dodatno umanjiti troškove. Kompanija Junior Security za korisnike Super Guard 3 alarmnog sistema obezbeđuje priključak na monitoring centar i obaveštavanje u slučaju provale GRATIS!

Legenda