Detekcija poplave

Sistem detekcije poplave sadrži senzore koji detektuju prisustvo vode. Ovi senzori se mogu nadograditi i na protivprovalni alarm. Da bi sprečili ugrožavanje ljudskih života i materijalne štete obavezno je ostvariti komunikaciju sa monitoring centrom.

Samo brzom reakcijom postižemo efekat zaštite!

Legenda