SuperHotSpot

SuperHotSpot

SuperHotSpot je Vaša fizička lokacija na kojoj Vaši klijenti dobijaju besplatan pristup bežičnom internetu, Wi Fi tehnologijom, preko Vaše bežične mreže i Vašeg rutera povezanog sa Vašim distributerom internet usluga. Vaš SuperHotSpot korisnicima omogućava jednostavan pristup internetu isključivo ako mu pristupe putem jedne od odabranih društvenih mreža (Facebook, Twiter, Instagram, Google+) ili e-mail adrese, i […]